Rodinné Portréty Doma

Tento druh fotografií je stejné kvality jako přímo ateliérové fotografování, navíc odpadá nutnost opustit domov. Má tak velmi široké využití zejména pro rodiny s dětmi, pro které by bylo neznámé prostředí nepříjemné. Od fotografa však vyžaduje kvalitní techniku a zkušenosti a mimo jiné i dostatek prostoru v domácnosti.
 

Telefon: +420 608 980 343, E-mail: lukas@agfoto.cz